Administration

Vi påtager os administration af både enkelte private boliger, samt udfører hel- eller delvis ejendomsadministration.

Er du interesseret i et tilbud på administration af en ejerforening eller en større udlejningsejendom sammensætter vi en ordning, der nøjagtigt passer til dine behov og ønsker. Kontakt os derfor for yderligere informationer.

Ved privat boligudlejning sikrer en administrationsaftale hos Phoenix Home dig, at den almindelige drift af boligen varetages af professionelle med særlige kompetencer dertil. 
Vi tager os af det praktiske og indestår for det juridiske i hele lejeperioden.
Vi er uddannede indenfor vores område og følger nøje den løbende lovgivning og domspraksis, så vi til enhver tid kan varetage administrationen og rådgive dig bedst muligt.

Indeholdt i administrationsaftalen er bl.a.:

  • Ind- og fraflytningsgennemgange
  • Tilmelding og framelding hos forsyningsselskaber, herunder korrespondance
  • Udarbejdelse af eventuelle forsyningsregnskaber
  • Udarbejdelse af varslinger og varslingsskrivelser
  • Huslejeopkrævninger
  • Rykkerservice
  • Korrespondance med lejer, udlejer og relevante parter vedr. lejemålet
  • Rådgivning og vejledning af udlejer gennem hele lejeforløbet

Copyright © - Phoenix Home 2022Design by Inmedia