Yderligere services


Ind- og fraflytningsrapportering

En korrekt udfyldt ind- og udflytningsrapport kan have stor betydning i det samlede regnskab for både lejer og udlejer.

Der er tale om en minituøs gennemgang af lejemålet med det formål at dokumentere lejemålets stand på hhv. ind- og fraflytningstidspunktet. Dette skal sikre enighed omkring afleveringen og medvirke til at ingen af parterne kommer til at hæfte for mere end det, der tilkommer dem.

Phoenix Home råder altid til, at der foretages ind- og fraflytningsgennemgange i lejemålet. Derudover er det med den nye lejelovs ikræfttræden pr. 1. juli 2015 blevet et krav at foretage ind- og fraflytningssyn, såfremt man udlejer mere end 1 lejemål. 

Efter et syn foretaget af Phoenix Home modtager parterne rapport og billedmateriale, ligesom Phoenix Home tilbyder at foretage til- og frameldinger hos forsyningsselskaberne.

Phoenix Home har både uddannelse og ekspertise indenfor ind- og fraflytningssyn. Vi benytter Ejendomsforeningen Danmarks rapporter samt vejledninger og foreskrifter for at sikre vores kunder bedst muligt.

Vi varetager syn på alle vores boliger med administrationsordning, men synene kan ligeledes købes som særskilte ydelser. 

KONTAKT OS FOR ET KONKRET TILBUD


Rengøring:

I samarbejde med et dygtigt rengøringspersonale kan Phoenix Home forestå både engangsrengøringer og løbende rengøringsaftaler i lejeperioden.

I Phoenix Home råder vi altid til, at slutrengøringen udføres professionelt.

KONTAKT OS FOR ET KONKRET TILBUD


Have-service:

Hører der have til boligen, anses denne en del af lejemålet. Lejer overtager den daglige vedligeholdelse af haven og øvrige udendørsarealer i lejeperioden, ligesom lejer skal aflevere haven i pæn og velvedligeholdt stand ligesom det resterende lejemål.

Phoenix Home tilbyder, sammen med kompetente folk, at foretage enkelte haveklargøringer eller løbende havearbejde efter aftale.

KONTAKT OS FOR ET KONKRET TILBUD


Snerydning:

I lejeperioden overtager lejer som hovedregel udlejers forpligtelse til at holde fortove og indgange rene samt sne- og isfrie i henhold til politivedtægten. 

Vi har samarbejdspartnere til at voretage snerydning i hele Jylland og Fyn.

KONTAKT OS FOR ET KONKRET TILBUD


Arkitekthjælp:

Phoenix Home samarbejder med et dygtigt arkitektfirma, som kan yde bistand og gode råd ved alt fra boligforbedring og vedligeholdelse til større ombygninger og renoveringer.

Undgå bl.a. at foretage arbejder, der ikke ender ud som forventet, ved bestilling af en billedserie, hvor dine tanker og ønsker omkring projektet synliggøres inden udførelse.

Phoenix Home vejleder gerne i, hvordan den konkrete forbedring kan have indflydelse på boligens lejeniveau og attraktivitet.

KONTAKT OS FOR ET KONKRET TILBUD

Copyright © - Phoenix Home 2022Design by Inmedia